Als je geld nodig hebt en een lening wilt aanvragen, moet je vaak aan een hele lijst aan eisen voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld minimaal een bepaald netto inkomen verdienen. Echter, zijn er ook uitzonderingen. Het aanvragen van een lening zonder vast inkomen of loonstrook is namelijk mogelijk door het aanvragen van een minilening. Hierbij gaat het over het algemeen om relatief kleine bedragen, met een maximum van 1.000 euro en een looptijd van maximaal 45 dagen.

Het lenen van geld zonder vast inkomen

Het kan voorkomen dat je tijdelijk zonder werk zit en moeite hebt met het betalen van de vaste lasten. Wanneer je zeker weet dat je op een bepaalde datum weer genoeg geld hebt om je afgesloten minilening terug te betalen, dan is dit voor de meeste verstrekkers van een minilening geen probleem. Wel moet je nagaan of het verstandig is om een minilening aan te vragen wanneer je geen baan of een vast inkomen hebt. Je moet namelijk wel binnen een bepaalde termijn het geleende bedrag inclusief rente kunnen terugbetalen. Vaak zal de kredietverstrekker vragen of een vriend of familie voor jou garant kan staan. Op deze manier is het risico voor het aanbieden van de lening voor de verstrekker zo gering mogelijk.

Bedrag van de lening

Ondanks het feit dat je misschien een negatieve BKR-registratie hebt, kom je toch in aanmerking voor een minilening. Het gaat hier vaak om relatief kleine bedragen en daarom vindt er veelal geen BKR-toetsing plaats. Wel moet je woonachtig zijn in Nederland, in het bezit zijn van een e-mailadres en van een Nederlands telefoonnummer. Per sms word je dan op de hoogte gehouden van de vordering aangaande jouw lening. De hoogte van het maximale bedrag dat je mag lenen zonder loonstrook of vast inkomen is afhankelijk van de kredietverstrekker. Er wordt daarom ten sterkste aangeraden om de voorwaarden van de lening goed door te nemen. Op deze manier kan je meer informatie inwinnen over de hoogte van de lening, over de rente en over eventuele overige extra kosten.

Overige informatie aangaande een minilening zonder loonstrook

Het geleende bedrag inclusief rente dien je vaak binnen 15 tot 45 dagen terug te betalen. Dit is een vrij korte looptijd en het is dan ook belangrijk dat je van tevoren goed nadenkt over of het een realistisch doel is om het geleende bedrag binnen deze termijn terug te betalen. Bovendien is het van groot belang dat je je aan de afbetaling van het geleende bedrag binnen de looptijd houdt, omdat je anders een boete zult krijgen van de verstrekker van de lening. Deze boetes zijn vaak vrij hoog, met het risico dat je misschien niet in staat bent deze boete te betalen en het rentebedrag alleen maar verder oploopt. Daarnaast wordt het dan ook moeilijk om in de toekomst nog een lening af te sluiten bij dezelfde kredietverstrekker, omdat deze op de hoogte is van het feit dat jij waarschijnlijk niet in staat zal zijn om je lening af te lossen.