Wanneer je op internet zoekt naar de term ‘minilening’, vind je veel verschillende resultaten en omschrijvingen van wat dit fenomeen nu precies is. Een mini lening kan als het ware worden gezien als een voorschot op je salaris. Op deze manier heb je op de korte termijn iets meer financiële ruimte. Vaak hebben mensen na een dure maand of vlak voor de uitbetaling van het salaris moeite met rondkomen. In het buitenland, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, is het aanvragen van een mini lening al langer aan de orde en het is daar ook de normaalste zaak om een dergelijke lening aan te vragen. In Nederland is deze vorm van lenen echter relatief nieuw.

GA NAAR DE AANBIEDERS VAN MINILENINGEN EN VERGELIJK VANDAAG NOG

Nederlandse context

Nederland loopt op het gebied van de minilening achter ten opzichte van de Verenigde Staten. Waar lenen en het verstrekken van voorschotten daar aan de orde van de dag zijn, hebben Nederlanders vaak een wat meer huiverige houding tegenover lenen. Er wordt in reclames dan ook veelal gewaarschuwd voor de risico’s die lenen met zich meebrengt. Zeker aan het begin heeft de kleine lening een aantal kinderziektes gekend. Dit had voornamelijk te maken met kredietverstrekkers die zich niet aan de regels hielden door teveel rente te rekenen en niet-toegestane kosten in rekening te brengen. In de huidige situatie lijken deze verstrekkers van leningen zich beter aan de regels te houden en worden leners van tevoren beter ingelicht over wat hen te wachten staat. Bovendien houdt het AFM, de Autoriteit Financiële Markten, toezicht op het verstrekken van leningen en gaat zij na of de regels met betrekking tot lenen worden nageleefd.

Bepalen van de hoogte van de lening

Het maximale bedrag dat je kunt lenen is afhankelijk van een aantal factoren. Zo wordt er onder andere gekeken naar je maandelijkse inkomsten. Om verder te kunnen gaan met de aanvraag van een lening is de voorwaarde dat je netto meer dan 1.000 euro per maand verdient. Daarnaast wordt er gekeken naar je maandelijkse lasten. Op deze manier kan de kredietverstrekker nagaan of je wel tijdig en in één keer af kunt lossen. Wanneer je niet op tijd aflost, kan je een boete van de kredietverstrekker verwachten. Het maximale bedrag dat je kan lenen kan je uiteraard ook zelf nagaan; door je vaste lasten per maand van je maandelijkse inkomen af te trekken, kan je uitrekenen wat je ongeveer zou kunnen lenen.

Minimaal en maximaal bedrag

De hoogte van een mini lening is gebonden aan een minimum en aan een maximumbedrag. Het minimale bedrag dat je aan kunt vragen is 50 euro, en het maximum bedrag ligt over het algemeen niet boven de 800 euro. Er bestaat berichtgeving over bedragen van meer dan 1.000 euro, maar dit klopt niet. Bij een minikrediet gaat het specifiek om relatief lage bedragen. Wanneer je meer dan 800 euro wilt lenen, ben je aangewezen op een doorlopend krediet, een persoonlijke lening of een credit card. Wanneer je voor één van deze mogelijkheden kiest, zal er wel sprake zijn van een BKR-toetsing. Hierbij kijkt de kredietverstrekker naar hoe je er financieel voor staat. Wanneer deze toetsing negatief beoordeeld wordt, zal je verzoek worden afgewezen. Een prepaid credit card behoort dan nog wel tot een eventuele optie.

Eisen voor een kleine lening

Om voor een mini lening in aanmerking te komen, worden er een aantal eisen aan je gesteld. Zoals voorheen benoemd, moet je dus minimaal 1.000 euro netto per maand verdienen. Wanneer je hier net onder zit, is het vaak ook nog mogelijk om een klein bedrag aan te vragen, maar je kan niet teveel van het minimale bedrag aan inkomsten afwijken. Daarnaast moet je in Nederland wonen, een Nederlandse bankrekening hebben, over een e-mailadres beschikken en dien je in het bezit te zijn van een mobiele telefoon met Nederlands nummer. De procedure voor het aanvragen van een minilening wordt namelijk veelal per sms afgehandeld en op deze manier wordt je op de hoogte gehouden over de status van je aanvraag. Een betalingsachterstand bij het BKR vormt geen belemmering; via een minilening kan je geld lenen zonder BKR.

Het aanvragen van een minilening

Een kleine lening kan je dus relatief makkelijk aanvragen; je moet enkel voldoen aan een bepaald inkomen. Een BKR-registratie is geen bezwaar en je krijgt niet te maken met moeilijke contracten. Daarnaast kan je zelf de looptijd van de lening bepalen. Het aanvragen van de lening kan je online doen en er zijn op het internet dan ook diverse aanbieders van minileningen te vinden. Wel heb je uiteraard te maken met het terugbetalen van rente. Dit moet gebeuren binnen een bepaalde termijn, veelal tussen de 15 en 45 dagen. Het is belangrijk dat je het bedrag inclusief rente binnen deze termijn terugbetaalt, anders zal dezelfde kredietverstrekker je de volgende keer geen lening meer willen geven. Zeker als je wil lenen zonder BKR-registratie zijn je mogelijkheden dan erg gering. Daarom kan het verstandig zijn om lagere bedragen te lenen in plaats van gelijk het maximale bedrag.

Veilig lenen

In Nederland kan je over het algemeen relatief veilig en vertrouwd een mini lening afsluiten. Kredietverstrekkers leveren vaak wat ze je beloofd hebben. Informatie over eventuele extra kosten krijg je dan vaak ook al bij je aanvraag van het krediet. Daarnaast is de Autoriteit Financiële Markten toezichthouder op het gebied van financiën en leningen in Nederland. Mocht je het idee hebben dat je niet juist behandeld wordt, wil je informatie inwinnen of wil je een klacht indienen, dan kan je terecht bij het AFM. Bovendien is het niet zo dat je gelijk vast zit aan een lening. Na het aanvragen van je krediet krijg je een offerte toegestuurd en heb je de tijd om na te denken of je door gaat met de aanvraag. Wanneer je geen verdere stappen neemt, vervalt de offerte. Het komt voor dat kredietverstrekkers later nabellen om na te gaan of je ingaat op de offerte aangaande de lening. Je bent echter nooit verplicht om de offerte te accepteren en de lening aan te gaan.

Een andere benaming voor een minilening is een flitslening. Zoals je kunt lezen zijn er in Nederland slechts een beperkt aantal aanbieders van deze leningen.

minilening geld lenen kost geld